Kako da go unistime alkoholnoto zlo

Denes na site strani se govorat tolku mnogu vistini za posledicite od alkoholot, taka što e čudno što lugjeto ne možat ili ne sakaat da ja vidat vistinata! I… tuka se postavuva prašahjeto: dali možebi e potrebno da se napravi ušte nešto, nešto drugo? Jas, Ilija Petreski, nedovolno educiran, nekogaš loš, mnogu loš čovek se […]

ИЗОПАЧЕН СВЕТ

Секое време се препознава по настаните што го одбележуваат неговиот календар, а за паметење ќе останат само ликовите на оние малкумина, кои дале свој придонес за општото добро на човештвото, направиле такви дела, со кои помогнале да се подобри животот и живеењето, на што поголем број луѓе. Со минување на времето, делата ќе преминат во […]

ИЗОПАЧЕН СВЕТ

Секое време се препознава по настаните што го одбележуваат неговиот календар, а за паметење ќе останат само ликовите на оние малкумина, кои дале свој придонес за општото добро на човештвото, направиле такви дела со кои помогнале да се подобри животот и живеењето, на што поголем број луѓе. Со минување на

ИНСТИТУЦИИТЕ – ФАКТОР БРОЈ ЕДЕН ЗА УСПЕХ ВО БОРБАТА СО АЛКОХОЛНАТА БОЛЕСТ

Не е најдобар владар оној, кој најмногу работи, туку оној кој им овозможува на другите со успех да работат. Меѓу доблестите со кои владарот ја стекнува наклоноста на народот, на прво место се несебичноста и правдата.     Макијавели На човек што прави непрекиден напор, треба да му се помогне.     Гете Помогни му на слабиот, да не […]

БОРБАТА СО АЛКОХОЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Да не дојдев и на светот да не му говорев, не ќе дознаеја дека се грешни. Сега немаат изговор за својот грев. Но, кога го видоа, ме замразија и мене и мојот Отец.     Исус         Борбата со последиците од алкохолната болест во нашата држава многу одамна е започната. Уште пред четириесетина години, неколку разумни луѓе […]

АЛКОХОЛОТ – НАЈГОЛЕМАТА ПРИЧИНА ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Потврда дека сум на вистинскиот пат во борбата со алкохолното зло и дека моите размислувања и ставови се исправни, е акцијата за сузбивање на семејното насилство, на кое порано се жалеа само понекои и само понекогаш, а денес тоа стана општа појава. По примерот на многу цивилизирани држави, борбата против семејното насилство, конечно започна и […]

ИНФОРМАЦИИТЕ ГО ДВИЖАТ НАПРЕДОКОТ НА ЧОВЕШТВОТО!!!

Написано је: “У почетку беше РЕЧ!” Како чу даље! Запео сам веч! Не могу реч тако високо ценити, ја морам другом њу заменити, ако сам се правог духа надисао. Ту пише: “У почетку беше СМИСАО!” Код првог реда добро пази, да твоје перо не пренагли. Јел смис’о тај што дела и ствара? Треба да стоји: […]

ИНСТИТУЦИИТЕ – ФАКТОР БРОЈ ЕДЕН ВО БОРБАТА СО АЛКОХОЛНАТА БОЛЕСТ

Меѓу доблестите со кои владарот ја стекнува наклоноста на народот, на прво место се несебичноста и правдата.     Макијавели На човек што прави непрекиден напор, треба да му се помогне.     Гете Помогни му на слабиот, да не би морал после и неговиот товар на себе да го земеш.     Румунска пог. Паметни, добри, талентирани млади луѓе, пред […]

БОРБАТА СО АЛКОХОЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Да не дојдев и на светот да не му говорев, не ќе дознаеја дека се грешни. Сега немаат изговор за својот грев. Но, кога го видоа, ме замразија и мене и мојот Отец.     Исус Борбата со последиците од алкохолната болест во нашата држава многу одамна е започната. Уште пред четириесетина години, неколку разумни луѓе ги […]