АЛКОХОЛИЗМОТ – БОЛЕСТ ШТО СЕ ЛЕЧИ!

Само во искушенијата човечките доблести ја достигнуваат својата висина. Во отсуство на ветрот, купот од памук цврсто стои како планински врв.     Индиска пог. Алкохолизмот е болест што може успешно да се лечи!Крајно време е луѓето мора да излезат од состојбата на тотално незнаење и… да почнат конечно да ги согледуваат вистинските последици од алкохолот! За алкохоличарот […]

ЕДНАКВОСТ

– Создадени сме да живееме во заедница. Нашата заедница е како каменит свод, чии камења се меѓусебно поврзани, така да тој би се срушил, ако би се извлекол некој камен од него. Сенека – За доброто треба да се бориш како војник, а кој војник сам може да ја добие војната? Сартр – Соединети, дури […]

Свеста за брачната должност

Во мислите ја обнови пријатната страна на животот. Ги затвори очите. Во истиот момент се присети на минатото и во мислите ѝ се појавија безброј слики од оној среќен период на животот, во кој централно место имаа Блаже и Дарко. Патуваше заедно со своите најмили во светот на фантазијата, што тогаш целосно ја обземаше. Тоа […]

КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИТЕ

Како можеме најлесно и најсигурно да им помогнеме на алкохоличарите? Треба сите ние да ја признаеме нашата вина за несреќната состојба на многу луѓе, на кои сме можеле и… на кои сеуште можеме да им помогнеме, а потоа сé што порано ни изгледало невозможно, ќе ни изгледа лесно и пријатно! Тогаш нема да се плашиме […]

СОЦИЈАНИ И ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОД АЛКОХОЛИЗМОТ

Социјалните последици во семејствата, во кои има алкохоличари, се манифестираат со запаѓање во лоша економска состојба и осиромашување заради неефикасноста или губењето на работата, големите трошоци за пиење, задолжувањата, распродавањето предмети од дома и др. Посебно тешка социјална компликација е социјалната изолација. Таа се изразува со избегнување на пријателите и поднините, кое често е обострано. […]

Најчести семејни нарушувања, како последица од алкохлизмот

Најчести семејни нарушувања, што се јавуваат поради алкохлизмот се: Нарушени комуникации:         Поради долгогодишни манипулации и избегнување на одговорноста, алкохоличарот воспоставува нарушени комуникации, во кои свесно или несвесно се вклучуваат останатите членови на семејството. Комуникациите се нејасни, двосмислени и противречни. Алкохоличарот обично зборува полувистини, ја премолчува суштината и поголемо значење им дава на неважни поединости. […]

ПОСЛЕДИЦИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО ОД АЛКОХОЛИЗМОТ

Семејството претставува основна клетка на општеството, заедница на мажот, жената и нивните деца. Здравјето, животот и живеењето на едно семејство се проценува према успешноста на неговото функционирање, па во таа смисла, семејството може да биде функционално или дисфункционално! Функционалното семејство е она, што на своите членови им обезбедува психофизичка сигурност, интелектуален и едукативен развој, економска […]

Пореметување на личноста и карактерот кај алкохоличарот

За оштетувањата на мозокот кај алкохоличарите, може индиректно да се заклучи преку набљудувањето на начинот на нивното однесување! Се смета дека “нормалното” однесување е одраз на интактна мозочна функција, па секоја промена доведува до пореметено однесување. Ако се земе дека под карактер се подразбира збир на особини на личноста, нејзини ставови и однесување, што е […]

МУДРОСТИ – МАЖ, ЖЕНА, БРАК

– Мажите знаат само да мислат, а жените имаат свој начин да разберат, но не мислат. Тагоре – Кога мажот е совршен, можете да му се восхитувате, но не и да го сакате. Моро – За жените е комплимент начинот на кој ги лажеме. Мастројани – Мажот нерадо станува пријател на некоја жена, ако веќе […]