АЛКОХОЛИЗМОТ – БОЛЕСТ ШТО СЕ ЛЕЧИ!

Само во искушенијата човечките доблести ја достигнуваат својата висина. Во отсуство на ветрот, купот од памук цврсто стои како планински врв.     Индиска пог. Алкохолизмот е болест што може успешно да се лечи!Крајно време е луѓето мора да излезат од состојбата на тотално незнаење и… да почнат конечно да ги согледуваат вистинските последици од алкохолот! За алкохоличарот […]

НАДЕЖ ЗА СПАС

% Не можев да претпоставам, ниту да очекувам, дека случајно изговорените зборови, можат да предизвикаат такво дејство. Како полето на смртта, прекриено со мртвите коски од луѓето, да се затресе од допирот на духот, а вкочанетите коски се размрдаа. Непромислено ги изговорив зборовите на љубов и сожалување, зборови од кои секој можеше да извлече корисна […]

БОРБАТА СО АЛКОХОЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Да не дојдев и на светот да не му говорев, не ќе дознаеја дека се грешни. Сега немаат изговор за својот грев. Но, кога го видоа, ме замразија и мене и мојот Отец.     Исус         Борбата со последиците од алкохолната болест во нашата држава многу одамна е започната. Уште пред четириесетина години, неколку разумни луѓе […]

МУДРОСТИ – БОЛЕСТ

– Позади радоста и смеата може да се крие груб, лош и неосетлив човек, но позади болката секогаш стои само болка.     Вилд – Човекот во несреќата поднесува само една болка – болката на другите.     Лериш – Да сакаш да го избегнеш неизбежното, значи да ја зголемиш својата болка.      Чуан Це – Кој пелин пиел, не знае што […]

УНИВЕРЗАЛНИ ПРАВИЛА

Vinum dementat et sapientes – Виното и мудрите ги побудалува.       Лат.поговорка Цени го човекот кој ти укажува на твоите грешки како да ти открил скриено богатство -цени го мудрецот кој ти ги покажува животните опасности.     Дамапада Во својата борба со алкохолната болест, секој апстинент треба да ги почитува универзалните правила кои се применуваат во сите […]

БОЛЕСТ ШТО СЕ ЛЕЧИ

Само во искушенијата човечките доблести ја достигнуваат својата висина. Во отсуство на ветрот, купот од памук цврсто стои како планински врв.     Индиска пог. Алкохолизмот е болест што може успешно да се лечи. Луѓето мора да излезат од состојбата на тотално незнаење и да почнат конечно да ги согледуваат вистинските последици од алкохолот. За алкохоличарот да […]