Свеста за брачната должност

Во мислите ја обнови пријатната страна на животот. Ги затвори очите. Во истиот момент се присети на минатото и во мислите ѝ се појавија безброј слики од оној среќен период на животот, во кој централно место имаа Блаже и Дарко. Патуваше заедно со своите најмили во светот на фантазијата, што тогаш целосно ја обземаше. Тоа […]

МУДРОСТИ – МАЖ, ЖЕНА, БРАК

– Мажите знаат само да мислат, а жените имаат свој начин да разберат, но не мислат. Тагоре – Кога мажот е совршен, можете да му се восхитувате, но не и да го сакате. Моро – За жените е комплимент начинот на кој ги лажеме. Мастројани – Мажот нерадо станува пријател на некоја жена, ако веќе […]

БРАЧНА ЗАЕДНИЦА

– Бракот може да биде среќен под овој услов: и едниот и другиот брачен другар, мораат себе да си ја одредат како прва должност, оваа незаменлива одлука: сакам да го сакам и да го почитувам тоа срце, на кое сум дозволил да биде господар на моето. Силвио Пелико – Бракот е хемиски спој во кој […]

МУДРОСТИ – СОПРУГА

– Институцијата, во која жените најчесто заземаат раководна позиција е – бракот. *** – Од сите сериозни работи во животот, бракот е најсмешен. Бомарше – Во бракот се среќни само оние, кои немаат фантазија. Менцкен – Подобро е цела ноќ да престоиш на една нога, отколку со ламја да одиш во постела. Тејлор – Не […]

МУДРОСТИ – БРАК

– Не недостатокот на љубов, туку недостатокот на пријателство ги создава несреќните бракови. Ниче – Треба да се ожениш со таква жена, која би ја зел за пријател – да е машко. Жилберт – Добро отвори ги очите кога ќе се жениш, а дури потоа затвори ги. Сомерсет Мом – Кога жената ќе се омажи […]

ЖЕНИТЕ ВО КЛУБОТ НА ЛЕКУВАНИ АЛКОХОЛИЧАРИ – “ВИКТОРИЈА”

Бракот може да биде среќен само под овој услов: и едниот и другиот брачен другар мораат себе си да ја одредат како прва должност оваа незаменлива одлука: сакам да го сакам и да го почитувам тоа срце на кое сум му дозволил да биде господар над моето. Силвио Пелико Не недостатокот на љубов, туку недостатокот […]